درحال بارگذاری ...

خدمات بيمه زنجان صبا
خدمات بيمه زنجان صبا

نام مدیر :بیژن معصومی

شماره تماس :۳۳۴۶۶۵۶۱ (024)

فکس : 02433466562

وب سایت : http://zanjansaba.ir

آدرس : خدمات بيمه زنجان صبا

معرفی شرکت

شرکت خدمات بیمه‌ای زنجان صبا در سال ۱۳۷۹ با هدف سرویس‌دهی به گروه شرکت‌های ایران ترانسفو با سرمایه اولیه یک میلیون ریال بصورت سهامی خاص و با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و مصوبات شورایعالی بیمه و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه ایران تاسیس گردید. این شرکت توانست در سال ۱۳۸۱ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال افزایش دهد و در سال ۱۳۸۲ این مبلغ را به ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ ریال افزایش دهد. هم اکنون شرکت با سرمایه ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال و با کسب رتبه درجه یک نه تنها به شرکت‌های گروه ایران ترانسفو و کارکنان آن، بلکه در سرویس‌دهی به شهروندان زنجانی نیز قدم‌های موثر برداشته است. 

اهداف  شرکت  

شرکت خدمات بیمه ای زنجان صبا در سال 1379 با هدف ارائه خدمات بیمه‌ای به مجموعه شرکت‌های ایران ترانسفو توسط شرکت ارس صبا که در آن زمان سهام آن تماماً متعلق به کارکنان شرکت ایران ترانسفو بود، تاسیس گردید. اما پس از مدت کوتاهی 75% سهام آن به شرکت‌های اقماری شرکت واگذار گردید.

این شرکت درصدد بود علاوه بر خدمت به مجموعه ایران ترانسفو خدمات خاصی را به کارکنان مجموعه معظم ایران ترانسفو ارائه نماید و از این راه سودی را نصیب مجموعه نماید که در این راه در طی سالیان توانسته علاوه بر دستیابی به اهداف اولیه در مسیر ارائه خدمت به سایر اقشار، ادارات و سازمان‌ها ارائه نماید.

در سال 1391 شرکت ارس صبا با واگذاری 25% سهام خود به شرکت بازرگانی ایران ترانسفو از جمع سهامداران شرکت خارج گردید و این شرکت بصورت 100% جزو شرکت‌های اقماری ایران ترانسفو گردید.