درحال بارگذاری ...

راکتور شنت

راکتور شنت

گروه ايران ترانسفو امكان ساخت راكتورهای شنت را دارا می‌باشد اين راكتورها را می‌توان مستقيماً به ولتاژ شبكه فشار قوی یا به سيم پيچ ثالثيه ترانسفورماتور شبكه وصل كرد كه هم برای كار دائم و هم براي كليد زنی مناسب می‌باشد
راکتور شنت
نام *
آدرس ایمیل *
پیام شما *

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

خدمات