درحال بارگذاری ...

ترانسفورماتور زمين

ترانسفورماتور زمين

وظيفه اصلي ترانسفورماتور زمين ايجاد نقطه نوترال براي سمت با اتصال مثلث ترانسفورماتورهاي اصلي مي‌باشد فازهاي اين ترانسفورماتورها بصورت زيگزاگ متصل شده و مي‌تواند داراي سيم پيچ كمكي براي تغذيه داخلي پست نيز باشد
وظيفه اصلي ترانسفورماتور زمين ايجاد نقطه نوترال براي سمت با اتصال مثلث ترانسفورماتورهاي اصلي مي‌باشد. فازهاي اين ترانسفورماتورها بصورت زيگزاگ متصل شده و مي‌تواند داراي سيم پيچ كمكي براي تغذيه داخلي پست نيز باشد. در صورت نياز مي‌توان كليد تنظيم ولتاژ در حالت بي‌باري نيز در سيم‌پيچ‌هاي اصلي براي آن در نظر گرفت. مهم‌ترين عواملي كه بايد در طراحي اين ترانسفورماتورها در نظر گرفت امپدانس توالي صفر و زمان تحمل اتصال كوتاه مي‌باشد كه هر دو در محصولات ايران ترانسفو بدقت در نظر گرفته مي‌شود.

مطابق با درخواست مشتریان محترم

ترانسفورماتور زمين
نام *
آدرس ایمیل *
پیام شما *

ایمیل : sales@itc-co.com

شماره تماس های عمومی

خط ویژه :42878-021

خط معمولی :88723337-021

فکس :88716117-021

خدمات