درحال بارگذاری ...

اطلاعات تماس شرکت بازرگانی ایران ترانسفوفایل ضمیمه *
 

تلفن
200 داخلی 42878-021
ایمیل
crm@itc-co.com
تلفن
021-88724923
ایمیل
momeni@iran-transfo.com
تلفن
021-88104764
فکس
021-88727228
ایمیل
Fanancial@itc-co.com
تلفن
021-88724218
فکس
021-88724216
ایمیل
NormalSales@itc-co.com
تلفن
024-33790607
ایمیل
r.lotfi@iran-transfo.com
تلفن
021-88724570
فکس
021-88716117
ایمیل
m.roohi@iran-transfo.com
تلفن
024-33790527
فکس
024-33791297
ایمیل
a.arteli@iran-transfo.com
تلفن
021-88723337
فکس
021-88716117
ایمیل
office@itc-co.com
تلفن
024-33790782
فکس
024-33791297
ایمیل
m.adiban@iran-transfo.com
تلفن
021-88557255
ایمیل
office@itc-co.com
تلفن
021-88104788
ایمیل
it@itc-co.com
  • آدرس پستی

    تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان سوم ( شـهیـد امـیر جـهانبخش ) – پلاك ۲۳ – شـركت بـازرگـانی ایـران تـرانـسـفـو

خط ویژه
021-42878
خط معمولی
021-88723337
فکس
021-88104761
ایمیل
office@itc-co.com
کد پستی
1433633731
صندوق پستی
14345-1185
موقعیت ما در نقشه